18 de maig 2005

Capità Flint
No em molesteu,
per l’amor de Déu!
Jo no vull ser diferent de com sóc.
Que potser em voleu assenyat,
domesticable i sense caires vius?
Si tornés a néixer, ser mansuet
i agradable no em costaria gens.
Mig estripat i acabat del tot
no em canviareu, mal que us pesi!
Per què he de riure, si no vull?
De ganyotes estrafolàries
i papers de l’auca no en sé fer.
Deixeu-me estar tranquil!
Ah, quina pruïja de treure’m
del meu voluntari retir!

Captain Flint